logo

חדש בתחום

תרופה חדשה לטיפול ב ankylosing spondylitis

בחודשים האחרונים הופיעה בארץ תרופה חדשה למחלת בכטרב cosentyx. זו תרופה ביולוגית אשר עובדת במנגנון שונה מהתרופות הביולוגיות האחרות הקיימות למחלה זו כשהיא חוסמת interleukin 17. התרופה נמצאה יעילה ב-2 מחקרים גדולים להקלת כאבים וקישיון גב בחולי מחלת בכטרב ואושרה לשימוש בארה"ב ואירופה. היא טרם נכנסה לסל התרופות בארץ, אך ניתן להשיגה דרך שב"ן ברוב קופות החולים.