logo

חדש בתחום

להוריד מינון או לרווח טיפול ביוליגי אם המחלה התיצבה ואין יותר כאבים?

חוקרים מקוראה בדקו את זה על קבוצה של יותר מ160 חולים. הם מצאו שמדיניות זו יכולה להיות פחות מוצלחת אצל חולים עם גשרי עצם בין חוליות בצילומים – אחרי הורדת מינון של התרופה הביולוגית גשרי עצם אלה גדלו מהר יותר.

לקבל או לא לקבל טיפול ביולוגי אם מחלת בכטרב באה לביטוי על ידי כאבים בלבד (ללא חיבורי חוליות)?

קבוצת חוקרים מאנגליה פרסמה דיון בנושא בחוברת rheumatology international וסיכמה שהחלטה לגבי מתן טיפול ביולוגי לא צריכה להיות תלוייה בממצאים בצילומים – כן לקבל, אם כואב!

אבחנה גנטית לankylosing spondylitis

נעשתה הערכה של יכולת אבחנתית של אנליזה כ 200,000 שינוים גנטיים אפשריים במחלת בכטרב. התוצאה: שיטה זו פחות מדוייקת מאשר הגישה הקיימת, הכוללת שיחה בין רופא וחולה, בדיקה גופנית, צילומי רנטגן …  

שרירי גב בחולי ankylosing spondylitis

מחקר מטורקיה מראה ששרירי גב בחולי ankylosing spondylitis חלשים ושומניים יותר עקב תת פעילות של אותם השרירים משנית להגבלת עמוד שדרה בתנועה. מחקר אחר מהודו מסכם שתרגילי ספורט ופיזותרפיה משפרים באופן משמעותי את הכאב, קישיון, תנועתיות ותפקוד חולי ankylosing spondylitis. כמובן יש לבצע תרגילים כל יום!

טיפול ביולוגי ממושך בחולי בכטרב

מחקר מרשים מגרמניה, אשר עקב אחרי 60 חולים, מוכיח שטיפול ביולוגי ממושך (10 שנים) שומר על גמישות הגב ותפקוד החולים לאורך כל שנות הטיפול. במילים אחרות – מחלה יכולה להיעצר!

איכות שינה בחולי מחלת בכטרב

מחקר חדש מראה איכות שנה גרועה אצל אחוז גבוה מאוד מחולי מחלת בכטרב – מ 35% ועד 90%! גורמים חשובים לשיפור איכות שינה הם טיפול ביולוגי וספורט. (מחקר מאנגליה)

איזו תרופה מקבוצה של נוגדי דלקת לא סטרוידליים עדיפה ב ankylosing spondylitis?

לפי התוצאות של המחקר הסטטיסטי הגדול שפורסם לפני מספר חודשים, אין הבדיל! לכל התרופות מקבוצה זו אשר נבדקו במחקרים (ארקוקסיה, נקסין, וולטרן, סלקוקס ואחרים), יש יעילות דומה במחלת בכטרב. אומנם ידוע, שברמה אינדיבידואלית, לאדם אחד תתאים יותר תרופה אחת ולאדם אחר תעזור יותר תרופה אחרת. לכן, מקבול לנסות מספר תרופות מקבוצה זו. יש גם לשים לב על המינון – ברוב המקרים במחלת בכטרב משתמשים במינונים בינוניים עד גדולים של נוגדי דלקת אלה.

משך החיים אצל חולי מחלת בכטרב

המחקר החדש גילה שמשך החיים אצל חולי מחלת בכטרב יכול להיות מופחת בשל שכיחות גבוה יותר של מחלות לב, זיהומים וגם בעיקבות חבלת גב. במקביל נצפה שיעור נמוך יותר של תמותה משנית לגידולים סרטניים אצל חולי ankylosing spondylitis בהשוואה לאוכלוסיה רגילה.

הריון אצל נשים עם מחלת בכטרב

לפי המחקר החדש משבדיה, מהלך ההריון אצל נשים עם ankylosing spondylitis לא שונה הרבה מהריון אצל נשים ללא מחלה זו למעט סיכוי בערך כפול של לידה מוקדמת או ניתוח קיסרי.

עישון ומחלת בכטרב

מחקרים ב- 3 השנים האחרונות מצביעים באופן חד משמעי שעישון מחמיר את המהלך של ankylosing spondylitis. בקרב חולים מעשנים, מתפתח נזק משני למחלה גדול יותר ובקצב מהיר יותר. יתכן שגם תגובה לטיפול אצל חולים מעשנים פחותה בהשוואה לאלה שלא מעשנים. מנגנון ההשפעה של עישון על מהלך המחלה עדיין לא ברור.