logo

לקבל או לא לקבל טיפול ביולוגי אם מחלת בכטרב באה לביטוי על ידי כאבים בלבד (ללא חיבורי חוליות)?

קבוצת חוקרים מאנגליה פרסמה דיון בנושא בחוברת rheumatology international וסיכמה שהחלטה לגבי מתן טיפול ביולוגי לא צריכה להיות תלוייה בממצאים בצילומים – כן לקבל, אם כואב!

0 קוראים אהבו את המאמר