logo

להוריד מינון או לרווח טיפול ביוליגי אם המחלה התיצבה ואין יותר כאבים?

חוקרים מקוראה בדקו את זה על קבוצה של יותר מ160 חולים. הם מצאו שמדיניות זו יכולה להיות פחות מוצלחת אצל חולים עם גשרי עצם בין חוליות בצילומים – אחרי הורדת מינון של התרופה הביולוגית גשרי עצם אלה גדלו מהר יותר.

0 קוראים אהבו את המאמר