logo

יעילות של קוסנטיקס אחרי שנה של טיפול

לפי סיכום של מחקר אשר פורסם בדצמבר 2017, כ 60% מחולים אשר קבלו קוסנטיקס ציינו שיפור במצבם החל משבוע 16 של טיפול. שיפור ברוב המקרים התמשך לאורך כל תקופת הטיפול.

בין סיבוכי הטיפול צויין ריובי של מקרי פטרת.

1 קוראים אהבו את המאמר