logo

זיהומים רציניים אצל חולי מחלת בכטרב המטופלים בתרופות ביולוגיות

מחקר אשר פורסם בדצמבר 2017 אסף מידע על כמעט 2500 חולה מחלת בכטרב אשר טופלו בתרופות ביולוגיות. הרי הטיפול הביולוגי עלול "להחליש" מערכת החיסון ולכן בוצעה השוואה בין הופעת זיהומים משמעותיים (אשר דורשים מתן אנטיביוטיקה דרך הווריד או אשפוז בבית חולים) בחולים אלה ולבין חולים אחרים עם מחלת בכטרב אשר לא קבלו טיפול ביולוגי, אלה נטלו משככי כאבים בלבד.

סיכום המאמר – לא נצפה ריבוי של זיהומים "רציניים" בחולי מחלת בכטרב אשר טופלו בתרופות ביולוגיות!

 

0 קוראים אהבו את המאמר