logo

האם כל חולה עם דלקת חוליות מקשחת צריך לקבל טיפול תרופתי קבוע?

הביטוים העיקריים של לדלקת חוליות מקשחת הן כאבי גב כרוניים והתגרמות של עמוד שדרה עם איבוד הדרגתי בטווח תנועתו.
כפי שצויין במאמרים אחרים, מהלך של המחלה הוא שונה מאדם לאדם, לא לכל חולה יש כאבי גב משמעותיים וגם לא כל חולה יפתח שינוים מבניים בעמוד השידרה. תרופות אשר קיימות כיום לטיפול בדלקת חוליות מקשחת, כולל תרופות ביולוגיות, טובות בדרך כלל להורדת כאבי גב וקישיון בוקר בעמוד השדרה ומפרקים, אבל אין להן השפעה משמעותית על שינוים מבניים המתרחשים בעמוד השדרה והן, לפי הניתונים הקיימים, לא מונעות באופן יעיל את הנזק לטווח ארוך.

לכן ריאומטולוג ״תופר״ לכל חולה עם דלקת חוליות מקשחת טיפול אונדיבידואלי.
חולה ללא כאבים משמעותיים וללא גורמי סיכון לנזק גרמי בעמוד שדרה יכול להסתדר עם טיפול פשוט בנוגדי דלקת לפי הצורך, כאשר חולה עם כאבים קשים יותר יקבל כנראה טיפול ביולוגי. לפעמים משתמשים בהדמיית MRI כדי לכמת את הדלקת הקיימת באגן ועמוד שדרה. כחושבים שהנזק העתידי הוא תוצאה של דלקת מתמשכת, נותנים טיפול יותר תקיף לאנשים עם יותר דלקת אשר נראית ב MRI. אומנם, גישה זו לא מקובלת על ידי כולם.

2 קוראים אהבו את המאמר