logo

איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?

הדיון הזה מכיל 814 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  RobertTrins לפני 30 דקות.

מענה ל־איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?
פרטים: