logo

איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?

הדיון הזה מכיל 778 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  laraRalp לפני 1 שבוע, 5 ימים.

מענה ל־איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?
פרטים: