logo

איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?

הדיון הזה מכיל 784 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  gravasPago לפני 1 שבוע.

מענה ל־איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?
פרטים: