logo

איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?

הדיון הזה מכיל 571 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  innowsalodo לפני 4 דקות.

מענה ל־איזו שיטת תרגילים יעילה יותר במחלת בכטרב?
פרטים: