logo

איזה טיפול לא תרופתי יעיל יותר?

הדיון הזה מכיל 50 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  cahudSef לפני 1 חודש.

מענה ל־איזה טיפול לא תרופתי יעיל יותר?
פרטים: