logo

Category : חדש בתחום

עבודה מדעית משותפת של רופאים וחולי מחלת בכטרה

בחודשיים אחרונים נעשתה עבודה מדעית (מחקר) משותפת ראשונה של רופאים ממרכז רפואי בני ציון ואירגון חולים עם מחלות ריאומטיות ״מפרקים צעירים״. השתתפו במחקר סה״כ 197 חולים אשר ענו על שאלות המחקר שבדק מה הם הגורמים הקשורים לתגובה פחותה לטיפולים ביולוגיים במחלת בכטרב. בקרוב נספר על תוצאות המחקר בפרטים.

יהיה לנו פיזיותרפיסט מומחה למחלת בכטרב!!

לפי הסיכום המוקדם עם מרכז גדול בגרמניה לטיפול בחולי מחלת בכטרב, אחת מפיזיטרפיסטיות של מרכז רפואי בני ציון תקבל הסמכה מיוחדת לטפל בחולי מחלת בכטרב בכל שלבי המחלה!! הראשונה בארץ!! בשעה טובה!!