logo

התומכים שלנו

רשימת תומכי המועדון

מרכז רפואי בני ציון

מרכז רפואי בני ציון

    תודה לחברת נוברטיס על עזרה בהכנת כרטיסי ביקור של המועדון

    תודה לחברת נוברטיס על עזרה בהכנת כרטיסי ביקור של המועדון

      תודה לחברת אבווי על תמיכה בהשתלמות פיזותרפיסטית בחו״ל

      תודה לחברת אבווי על תמיכה בהשתלמות פיזותרפיסטית בחו״ל